התקינה השמאים כוללת בתוכה כללים מקצועיים לעבודה בענף השמאות.
ז"א נורמות עבודה לעורכי שומות המקרקעין. מטרתה של התקינה לשפר את שומות המקרקעין בשלושה מדדי איכות:

 

  1.  מקצועיות

  2.  שקיפות

  3.  אמינות

התקנים הללו גובשו ע"י הוועדה לתקינה שמאית. הוועדה משתייכת ארגונית למועצת שמאי המקרקעין שבמשרד המשפטים.

פעילות הוועדה כוללת : הקמת ועדות משנה לעניין תקן מקצועי שמאי מסוים, אישור/דחייה של הצעות לתקן, פרסום של הצעות לתקן, מערך משוב של הציבור להצעות לתקן, שימוע ועוד.

כיום, התקינה השמאית מהווה נורמת עבודה מומלצת, יחד עם זאת היא איננה חובה.
שמאי מקרקעין שעורך את שומותיו על פי התקינה השמאית רשאי להשתמש בסמל של התקינה השמאית.

וזוהי אינדיקציה עבורכם הלקוחות כי השמאי שבחרתם אכן עובד ע"פ נורמת העבודה המומלצת.

עד כה גובשו 19  תקנים.

התקינה השמאית מטעם מועצת שמאי המקרקעין