? תשריט בית משותף – מה זה

תשריט בית משותף הינו מסמך המצורף לתקנון הבית המשותף ולנסח הטאבו. מסמך זה הינו תשריט עליו משורטטת הדירה או כל נכס אחר. תשריט זה בעצם מבצע שיוך של הדירה לנסח הטאבו. המסמך חשוב ביותר לשם זיהוי הנכס. על כל שמאי מקרקעין לעיין במסמך זה כחלק מבדיקה לפני קנייה. ללא זיהוי מושלם של הנכס העסקה אינה וודאית.

? למה אני צריך בדיקה לפני קניה

פעמים רבות נאמר כי למה לבצע בדיקה לפני קניה של שמאי מקרקעין כאשר בכל מקרה שמאי מקרקעין נשר בעת בקשה לקבלת משכנתא. אז הסיבה היא כי שמאי המקרקעין שנשכר לצורכי משכנתא הוא שמאי מקרקעין של הבנק ומייצג את אינטרס הבנק. שמאי מקרקעין זה מעריך את שווי הנכס לבטוחה ולא לשווי שוק! לא רק, לעיתים מתגלים בעיות בעסקה ואז יש כבר בעיה לצאת ממנה כי הרוכש כבר חתם על החוזה אן שהוא בהליכים מתקדמים. לכן בדיקה לפני קניה של מאי מקרקעין חשובה.

? היטל השבחה זה מס שבח

הבלבול מובן בין המונחים בשל מילים דומות. אך למעשה אין כל קשר ביניהם. היטל השבחה משויך לוועדה המקומית ונגבה בגין תוכניות שמשביחות את הנכס, הקלות או שימוש חורג. מס שבח הינו מס שגובה המדינה בגין עליית שווי הנכס ללא קשר לתוכניות שחלו או לא. ההתייחסות להיטל השבחה ומס שבח שונה ומטופלים באופן שונה. ניתן לערער על שומות היטל השבחה ע"י שמאי מקרקעין מומחה בתחום, וצורך ערעור במס שבח יש לשלב בין שמאי מקרקעין המבין בסעיף 49 ז' לבין עו"ד המתמחה בדיני מקרקעין.

Please reload