מתי כדאי לפנות לשמאי מקרקעין ?

 •  לפני קניית נכסים.
 •  הערכת פיצויי ירידת ערך.
 •  הערכת פיצויי הפקעה.
 •  הערכת דמי היתר.
 •  הערכת קרקעות.
 •  נחלות ומשקים.
 •  הערכת זכויות בנייה.
 •  ערעורים על שומות.
 •  הערכת נכס בדמי מפתח.
 •  השגה על חיוב היטלי השבחה.

 •  הכנת טבלאות ניקוד לצורך ביצוע עסקת קומבינציה.

 •  הערכת שמאי מקרקעין לצורך שמאות מקרקעין לזכויות בגג.

 •  הכנת טבלאות איזון בהקשר של תוכנית בניין עיר חדשה.

 •  שמאות מקרקעין לצורך השגה על מס שבח במקרקעין.

 •  הערכת שמאי מקרקעין למען חלוקת נכסים בין יורשים.

 •  דוחות אפס (תוכנית כלכלית) לפרויקטים מסוגים שונים ובכללותם  תמ"א 38.

 •  הערכות שמאי מקרקעין לדיור מוגן ובתי אבות.

 •  שמאות מקרקעין למטרת כינוס נכסים ופשיטת רגל.

 •  הערכות שווי מקרקעין לצורך הגשת דוחות כספיים של חברות.
שמאי מקרקעין כפר סבא