דוחות אפס

שמאות מקרקעין

דוחות אפס הנן דוחות לבדיקת כדאיות כלכלית להקמת בפרויקט נדל"ן (עוד אחד מתפקידו של שמאי המקרקעין).
דוח זה המציג תמונה כוללת של הפרויקט החל מתיאור הסביבה ועד והצגת רווחיות עתידית.
דו"ח אפס למעשה מהווה שילוב בין שמאות מקרקעין וכלכלה. דוח זה אינו זהה בכל נכס ובכל מטרה, אך ברובו יכלול בדיקות בנושאים שונים יכלול את הסעיפים הבאים:
תיאור הנכס והסביבה, מצב משפטי, מצב תכנוני, פרק רישוי, גורמים ושיקולים בדוח, נתוני השוואה, תקבולים צפויים – הערכת התקבולים
בפרויקט על סמך נתונים שנאספו ע"י שמאי המקרקעין לגבי עסקאות ונתוני ביקוש באזור, השקעה צפויה – מתבססת על אומדנים שונים הנגזרים
מעלויות בניה המתעדכנות בכל עת, רווחיות, בדיקת התאמה לבנק ,בדיקת רגישות ,סיכום ומסקנות.דוחות אפס – לתמ"א 38 (כולל תיקוניה השונים)
דוחות אפס לתמ"א 38 הנן דוחות לבדיקת כדאיות כלכלית להקמת בפרויקט בבניין קיים.
דוח זה נועד בראש ובראשונה להסיר חלק נכבד ממרכיב אי הודאות ליזם, משקיע, בנק או דיירים.
תמ"א 38 בהגדרתו פרויקט מיוחד. הבניה אינה רגילה, ומושפעת ממאפיינים רבים היוצרים חוסר ודאות.
הבניין בנוי ועליו אמורה להבנות תוספת בניה (במקרה שאין החלטה על פינוי בינוי) ומכאן ישנה בעיה תכנונית, הנדסית ומשפטית, שלא מופיעות בבניין האמור להבנות על מגרש ריק.
יש חשיבות רבה בנושא זה וניתן לקבל מידע נרחב בנושא, במצגת שהוכנה ע"י כלכלן ושמאי המקרקעין סער פלד, ושמאי המקרקעין תומר ניר פז במסגרת הרצאה לחברת יובלים, חברה העוסקת רבות בתחום תמ"א 38.


*אין לראות באמור במאמר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים של כל נכס ונכס. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.כל הזכויות שמורות לפלד שמאות מקרקעין בע"מ – משרד שמאות מקרקעין.