שוק הנדל"ן בישראל הוא שוק מורכב ומיוחד, בו תחום שמאות מקרקעין מהווה אבן דרך עבור משקיעים מסוגים שונים כגון:
חברות, מוסדות ואנשים פרטיים,  לצורך ביצוע עסקאות לנכסי (נדל"ן).
ביכולתו של שמאי מקרקעין לעזור לנו להבין את הכוחות המגוונים המשפיעים על נכסי הנדל"ן בישראל.

אם כן, מהי שמאות מקרקעין?
שמאות מקרקעין הוא מקצוע משתנה ומתחדש, העוסק בהערכות של שווי של נכסי נדל"ן ומקרקעין, עם הביטי מיסוי שונים כגון: היטל השבחה, מס, שבח, פיצויי הפקעה, תשלומים שונים למנהל מקרקעי ישראל כגון: דמי הסכמה, דמי היתר, דמי היוון.

הצורך בשומות מקרקעין נובעות מהשונות הרבה של שוק המקרקעין בו כלולים נכסים מסחריים לצד נכסים פרטים, גדלים שונים של נכסים, מיקום שונה, רמת גמר השונה מנכס לנכס, נתונים לא ברורים, וקושי רב השוואה בין נכסים שונים.
העדר מחיר מוסכם על נכסים, דבר שלא יתכן שיהיה בשוק מיוחד זה, גורם לכך שיש לבצע הערכת שווי כדי לקבל מוסכמה על המחיר (אחד ממטרותיה של שמאות המקרקעין).
על הערכה זו אמון שמאי מקרקעין מוסמך ומתבצעת בהתאם לחוק שמאי מקרקעי, ובהתאם לתקנות המפורסמות מידי פעם ע"י מועצת שמאי המקרקעין בפיקוחו של משרד המשפטים.
בישראל מוסדר מקצוע שמאות המקרקעין ע"פ "חוק שמאי מקרקעין, תשס"א -2001 " ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים, וע"י לשכת שמאי מקרקעין בישראל.
לקבלת רישיון עבודה כשמאי מקרקעין ולביצוע שמאות מקרקעין, יש לעבור הכשרה מקצועית בתחום, לעבור מבחני מועצה מורכבים מטעם המועצה לשמאות מקרקעין בישראל, להיות בעל תואר ראשון, ולבסוף להיות רשום בלשכת שמאי המקרקעין (רישום בלשכה אינו חובה לצורך קבלת הרישיון).
במסגרת עבודתו על השמאי לעבור השתלמויות מקצועיות רבות כדי לשמור על רמה גבוהה ולהתאימו לשינויים הרבים בשוק הנדל"ן. יש לציין כי ישנה תקינה לביצוע שמאות מקרקעין וחשוב כי שמאי המקרקעין יכיר את התקינה לביצוע שמאות מקרקעין היטב. כל הזכויות שמורות לפלד שמאות מקרקעין בע"מ  – משרד שמאות מקרקעין.

שמאות מהי ?