היטל השבחה

היטל השבחה אינו גזרה משמים. היטל זה ניתן במספר מקרים לערעור ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.

אחד מתפקידיו של שמאי המקרקעין הינו לקבוע מהו היטל הצודק שיש להשיט על בעל הנכס.
לכן חשוב כי משרד שמאי מקרקעין המייצג אותך, הלקוח, יהיה משרד מנוסה עם "קבלות" בתחום.
כאן הגענו לפלד שמאים, משרד שמאות מקרקעין שחרט על דגלו מתן שרות אישי ומקצועי ללא פשרות. המשרד בעל ניסיון רב בתחום מיסוי המקרקעין ,
ובמיוחד בהפחתות מיסוי לחיובי מנהל מקרקעי ישראל (דמי חכירה, דמי שימוש ועוד), היטל השבחה, מס שבח. תיקים רבים טופלו ונשמח לעזור גם לך.

היטל ההשבחה לוועדה המקומית מותנה בעליית ערך המקרקעין בעקבות מתן אחד מהאישורים הבאים:

• אישור תוכנית בניין עיר
• אישור הקלה
• אישור שימוש חורגמהו היטל השבחה ?

היטל השבחה הוא תשלום הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית בגין 3 מצבים שונים:
אישור תוכנית בניין עיר, אישור הקלה ואישור שימוש חורג.
ההיטל נגבה ע"י הרשות המקומית במועד המימוש בנכס (מכירה או הוצאת היתר בניה).

היטל השבחה – תוכנית בניין עיר חדשה

דוגמא קלאסית להיטל השבחה מתוכנית הינה קרקע חקלאית שעקב אישור תוכנית הושבחה וכעת שונה יעודה למגורים.
ברור כעת כי הקרקע הושבחה. תפקידו של שמאי המקרקעין לקבוע את השווי הקודם של הקרקע והשווי החדש.
מההפרש בין השווים ישולם היטל המהווה 50% מההפרש (ההשבחה). ההיטל נקבע ע"י שמאות מקרקעין.

 ​

היטל השבחה - הקלות

לעתים הועדה המקומית מאשרת הקלות לשם מקסום כלל הזכויות בנכס כדוגמת הקלה בקווי בניין,
הקלה בקומות ועוד. גם כאן ההשבחה הינה ההפרש בין המצב הקודם למצב החדש. ההיטל נקבע ע"י שמאות מקרקעין.

היטל השבחה - שימוש חורג

דוגמא: הסבת מבנה לשימוש שונה מהשימוש המקורי, כגון בית מגורים ששונה לגן ילדים, מבנה מגורים
ששונה למשרד, וכדומה. גם היטל זה נקבע ע"י שמאות מקרקעין.

*אין לראות באמור במאמר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים של כל נכס ונכס בעת עריכת שמאות מקרקעין.
כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.*** כל הזכויות שמורות לשמאי מקרקעין סער פלד  – סער פלד שמאות מקרקעין בע"מ ***