תשלומים למינהל מקרקעי ישראל

רוב רוכשי הדירות בישראל הינם אנשים פרטיים חלקם בעלי השכלה וחלקם לא, אך רובם בוודאי אינם בעלי השכלה בתחום הנדל"ן או הסמכה אחרת כלשהיא. מעבר לכך ברכישת דירה ישנם מספר סיכונים שלצערי חוטאים בהם רוכשים רבים בכך שהם מעלימם ממה שיכול להיות ופשוט אומרים לעצמם,
"ראיתי את הדירה במה אני יכול כבר לטעות?".
כשאנו באים לבצע עסקה בקרקע או משק עליו ישנה חכירה של מינהל מקרקעי ישראל אנו צריכים להבין כי העסקה אינה פשוטה וכרוכה בתשלומים שונים שלעתים יכולים לשנות מהותית את אופי העסקה.  כדי לאמוד את התשלומים השונים ולהבין טוב יותר את העסקה יש להתייעץ עם בעל המקצוע היחיד בעוסק בתחום זה הנו שמאי המקרקעין! ובדיקת שמאי מהווה כסף קטן מבחינת גודל העסקה ובעצם יוצרת לנו הבנה טובה יותר של מהי העסקה שאנו הולכים לבצע.
ישנם תשלומים שונים אותם אציג בקצרה כגון: דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, שינוי יעוד פיצול וכדומה.
לעתים המיסוי אף יכול להגיע למעל 30% מגובה העסקה כגון מיסוי בנחלות, ולכן במקרה זה גם על המוכר להכיר היטב מהי אופי העסקה ומה התמורה העתידית שתוותר לו לאחר ביצוע העסקה והתשלומים השונים הנדרשים.
ראוי לציין כי למוכר בפרט יש עניין רב בהעסקת שמאי מקרקעין בעסקאות מסוג זה. השימוש של המוכר בשמאי המקרקעין לרוב מתבצע גם לאחר העסקה והיא ע"י הגשת ערעור על גובה הסכום שהתקבל כתוצאה משומת מקרקעין שהתבצעה ע"י שמאי מינהל מקרקעי ישראל. 
חשוב מאוד, לפני לקיחת שמאי מקרקעין בתחום סבוך כמו זה, חשוב לקבל על השמאי המלצות רבות ועליו להראות "קבלות" בדבר יכולותיו. לעתים נתקלים לקוחות בשמאים שלא מכירים היטב את התחום וחשוב לציין כי במידה ולקוח הגיש ערעור ללא סיבה מנומקת היטב יכול לעתים השמאי המחוזי הממשלתי, המשמש שמאי מכריע בסוגיה זו, להטיל סכום גבוה יותר ממה שהוגש מלכתחילה.
לכן לא תמיד מערערים! שמאי המקרקעין המקבל עבודה מסוג זה עליו לבדוק היטב האם הסיבה לערעור מוצדקת ורק אז להסביר ללקוח את כל ההשלכות הכרוכות בערעור.
לעיתים מחליטים הרוכשים והקונים לבצע עסקת נטו.
עסקת נטו הינה עסקה בא הרוכש מקבל על עצמו לשלם את כל המיסים החלים על הנכס וכאן ישנה חשיבות רבה לבדיקה במצב שכזה.


אל תיקחו את רכישת או מכירת הנכס (משק, נחלה, קרקע ועוד). בצעו בדיקה מקיפה וקבלו תשובות ברורות. לא לטמון את הראש בחול ולהגיד "יהיה בסדר".
מוגש לכולם כחומר למחשבה.​כל הזכויות שמורות לסער פלד שמאות מקרקעין בע"מ  – משרד שמאות מקרקעין.