נחלות חקלאיות

נחלה חקלאית או בכינויה משק חקלאי מחולקת לחלקה חקלאית לצד חלקת המגורים. לעיתים חלקות החקלאיות בחפיפה מלאה לחלקת המגורים ולעיתים חלקות אלו נמצאות במיקום אחר במושב.

העיסוק בנחלות חקלאיות הינו חלק מעבודתו של שמאי המקרקעין. לרוב שמאי המקרקעין עוסק בנחלות חקלאיות כשהוא בא לפתור בעיות וחיובים הקשורים למינהל מקרקעי ישראל. חיובים שונים כמו דמי היתר, דמי היוון, דמי חכירה, וכמובן דמי הסכמה (נקודה כואבת כשמדובר בנחלות).

שמאי מנהל מקרקעי ישראל בבואם להעריך את דמי ההיתר הצפויים או דמי ההסכמה מבצעים שומת מקרקעין שמטרתה קביעת שווי למ"ר עיקרי ושרות. בנחלות חקלאיות מטרת שמאי ממ"י הינה קביעת שווי הנחלה בה בוצעה העסקה.

היום עולות שאלות רבות בנושא נחלות חקלאיות. המרכזית בהם היא פיצול נחלות. במאמר אחר בנושא ארחיב בתחום.

מינהל מקרקעי ישראל הינו הגוף שמנהל את הרישום בקרקעות ונכסים אלו, וחלק מהמסמכים המראים מהם הזכויות בנחלה הוא אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל.

חשוב מאוד להבין, עסקאות בנחלה אינן עניין של מה בכך. רצוי לשכור שמאי מקרקעין מנוסה, שמכיר את נהלי המינהל, רצוי אחד שעבד איתו בעבר כך שיש לו הבנה של התהליכים השונים שעל בעל הנכס לעבור. שמאות מקרקעין בתחום זה ייחודית ודורשת למידה תמידית ועדכונים לנוהלי ממ"י והחלטות ממ"י השונות המתעדכנות מעת לעת. בתחום זה אין לקפוא על השמרים יש ללמוד אותו כל הזמן ולהתעדכן באופן שוטף בדרכים השמאיות השונות לטיפול בנושאים כגון: דמי היתר, דמי היוון דמי הסכמה ועוד.

*אין לראות באמור במאמר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים של כל נכס ונכס הנעשה בעת עריכת שמאות מקרקעין. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. כל הזכויות שמורות לפלד שמאים – משרד שמאות מקרקעין.