הגדרות בעולם מינהל מקרקעי ישראל

דמי הסכמה הם תשלום אותו גובה המינהל כאשר מועברות זכויות חכירה לא מהוונות בקרקע (נחלות).

היטל זה במגזר החקלאי, דמי הסכמה בגין מכירת משק עזר או נחלה בחוזה שאינו מהוון, מחושבים
כשליש מעליית ערך הקרקע במועד רכישתה, כשהסכום מתואם למדד המחירים לצרכן ליום המכירה או המחיר היסודי או מהמחיר היסודי המזערי, הגבוהה מבין השלושה.

דמי הסכמה – איך אפשר לעזור לך?

ניתן לערער על גובה תשלום זה. ההליך הינו ששמאי מקרקעין מטעם מינהל מקרקעי ישראל קובע מהו שווי הקרקע המוסכם האם הוא כמוסכם על פי חוזה או מעבר לכך. על בסיס שמאות מקרקעין ששמאי מקרקעין זה מבצע נקבע התשלום.
תפקידנו בתור משרד שמאות מקרקעין המתמחה בתחום, לעזור לך להתמודד מול ההליך ולעתים במצבים בו ניתן לערער על שומת המנהל להגיש שומת מקרקעין נגדית. 

 

דמי חכירה/היוון

דמי חכירה/היוון הנם שונים בין המגזרים השונים: מגזר עירוני נבדל בין בניה נמוכה לרוויה, ומגזר חקלאי הכולל נחלות, משקי עזר והרחבות.

תשלום זה הנו תשלום בעבור זכות השימוש בקרקע. שמאי מקרקעין מנוסה יוכ לזור לך להגיע להבנה האם ניתן לערער על חיוב בגין שומת מינהל מקרקעי ישראל או לא.​

​דמי היוון – איך אפשר לעזור לך?

ניתן לערער על גובה תשלום זה. ההליך הנו ששמאי מינהל מקרקעי ישראל קובע מהו שווי הקרקע על בסיסו נגזרים דמי ההיוון לקרקע.
ככל ששווי הקרקע גבוהה יותר כך גם התשלום הנגבה ע"י מינהל מקרקעי ישראל גבוה יותר.
תפקידנו לעזור לך להתמודד מול ההליך ובמצבים בו ניתן לערער על שומת המנהל להגיש שומה נגדית. יש לציין כי לעיתים חיוב זה מוצדק ואין בסיס לערעור. לכן מטרה ראשונה הינה בדיקת שומתו של שמאי ממ"י. רק במידה ויש סיבה לערעור, מתבצע ההליך. יש לציין כי משרדנו דוגל בבדיקה ראשונית בכל מקרה לפני ביצוע שמאות מקרקעין ובדיקה ראשונית זו הינה חלק מהשרותים הבסיסים הניתנים ע"י פלד שמאים.
 *אין לראות באמור במאמר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים של כל נכס ונכס בעת עריכת שמאות מקרקעין. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

​כל הזכויות שמורות לפלד שמאים – משרד שמאות מקרקעין.