מנהל מקרקעי ישראל

ממ"י – מינהל מקרקעי ישראל הינו הגוף שהוקם בשנת 1960 לצורך ניהול אדמות המדינה.
אדמות אלו בבעלות שלושה גופים שונים:

1. ממשלת ישראל – מקרקעין שבבעלותה של המדינה עוד מימי הנציב הבריטי העליון לפני הקמת המדינה, בנוסף לקרקעות שהופקעו או נרכשו לפני קום המדינה.
2. רשות הפיתוח – קרקעות שהיו מוגדרות ע"י המחוקק כקרקעות נפקדים. על קרקעות אלו מונה האפוטרופוס לנכסי נפקדים שהעביר קרקעות אלו לידי רשות הפיתוח.
3. קרן קיימת לישראל – קרקעות שבבעלותה של קרן קיימת לישראל, קרקעות אלו נרכשו על ידי הקרן כשמטרתה העיקרית הינה התיישבות יהודית בארץ ישראל.מינהל מקרקעי ישראל מנהל את רוב קרקעות מדינת ישראל. ישנה הערכה כי ממ"י מנהל כ- 22 מליון דונם המהווים כ- 93% משטחי מדינת ישראל.
תחומיו העיקריים של ממ"י הינו ניהול המקרקעין שבאחריותו, יצירת עתודות לקרקע בבעלות ציבורית למטרות לאומיות, שיווק והקצאת קרקעות על פי יעודים שונים, טיפול בחוכרים ובמשתכנים שונים ופיקוח על שימושי הקרקע השונים.

מינהל מקרקעי ישראל קובע את מדיניותו על ידי מועצת מקרקעי ישראל. מועצה זו הוקמה על פי חוק יסוד מינהל מקרקעי ישראל בשנת 1960. החלטות המועצה מתפרסמות מעת לעת ומעדכנות נהלים שונים.באדמות מינהל מקרקעי ישראל מוקנות זכויות חכירה לסוגיהם: חכירה לדורות, בר רשות וכדומה ולא בבעלות. ישנה רפורמה כעת להעברת חלק מאדמות המדינה לבעלות פרטית – אדמות המתייחסות לשטחים קטנים ולשטחים המיועדים לבניה רוויה – לאחר העברה רשומה הערה בדבר העברה לזרים. ניתן לעיין באתר המינהל לפרטי הרפורמה.

ישנם מונחים רבים הקשורים למינהל מקרקעי ישראל כגון: חוזה פיתוח, מועצת מקרקעי ישראל, דמי חכירה, דמי היוון, דמי הסכמה ועוד. את פירוש חלקם ניתן לקבל באתרי זה פלד שמאי מקרקעין בדף העוסק במושגים נבחרים בעולם שמאות המקרקעין.


*אין לראות באמור במאמר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים של כל נכס ונכס.
כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.כל הזכויות שמורות לסער פלד שמאות מקרקעין בע"מ – משרד שמאות מקרקעין.