הפקעות 

"הפקעות" הינה פעולה בה חלק מהקרקע נלקח לצרכים ציבוריים בגין סלילת כביש, הקמת מוסד ציבורי, מסילת רכבת וכו...

 ישנם מקרים רבים בהם קרקעות חקלאות מופקעות ע"י המדינה לצורכי סלילת כבישים ובמסגרת הליך זה מקבלים בעלי הקרקעות פיצוי.

פיצוי זה נקבע ע"י המפקיע אבל אין זה אומר שלא ניתן לערער על גובה פיצוי זה.

שמאי מקרקעין יכול לבחון ולהעריך את שווי הקרקע המופקעת ועל בסיס בחינה זו לקבוע את התמורה הראויה לקרקע מסוג זה. 

בחינה זו תאפשר לבעל הקרקע יכולת מוסכלת לבחון האם הפיצוי שהוצע לו ראוי, במידה ולטענתו הפיצוי אינו ראוי יכול בעל הקרקע לערער .

שמאי מקרקעין המעריך קרקע מסוג זה עליו לבחון את העסקאות באיזור המופקע. 

*** כל הזכויות שמורות לשמאי מקרקעין סער פלד - סער פלד שמאות מקרקעין בע"מ ***