1. מינהל מקרקעי ישראל – הגוף המנהל את רוב קרקעות מדינת ישראל.
2. דמי היוון – תשלום אותו גובה מינהל מקרקעי ישראל בעת ביצוע חכירה מהוונת.
3. דמי חכירה
4. דמי הסכמה – תשלום אותו גובה מינהל מינהל מקרקעי ישראל בעת ביצוע עסקה בנחלות חקלאיות.
5. מכרז מינהל מקרקעי ישראל – דרך שיווק קרקעות ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
6. נחלה חקלאית – משק חקלאי המכיל חלקת מגורים וחלקות חקלאיות.
7. הרחבת מושבים
8. נדלן – נכסי דלא ניידי
9. קרקע חקלאית – קרקע לא לצורכי בניה אלא לגידולים חקלאים.
10. גוש, חלקה, מגרש , תת חלקה – כל אחד מהם הינו חלק מזיהוי נכס מקרקעין.
11. קדסטר – קביעת גושים וחלקות.
12. מפת מדידה – מפה הנערכת ע"י מודד מוסמך.
13. שמאות מקרקעין – מקצוע העוסק בהערכת נכסי נדלן כולל היבטי מיסוי שונים.
14. שמאי מקרקעין – בעל המקצוע היחיד המוסמך להעריך נכסים במדינת ישראל.
15. בניין – נכס מקרקעין המכיל מספר דירות מגורים.
16. דו משפחתי – נכס מקרקעין המורכב מ 2 יחידות צמודות קרקע מחוברות.
17. חד משפחתי – נכס מקרקעין המורכב מיחידת מגורים צמודת קרקע בודדת.
18. קוטג' טורי – מספר יחידות צמודות קרקע מחוברות.
19. דירת גן – דירה הממוקמת בקומת הקרקע בבניין לה צמודה חצר.
20. דירת גג – דירה הממוקמת בקומנ האחרונה לה צמוד גג לעיתים עם חדר על הגג.
21. דירות דופלקס – דירה המורכבת מ 2 קומות חלקיות.
22. דירת פנטהואס – דירה הממוקמת בקומה האחרונה בדרך כלל בשטח מרבית הקומה.
23. היטל השבחה – מס אותו גובה הועדה המקומית לתכנון ובניה בגין השבחה עקב תוכנית בנין עיר, הקלה ושימוש חורג.
24. שמאי מכריע – ממונה על פי תיקון 84 לצורך הכרעה בגין חיוב בהיטל השבחה בין שמאי הועדה המקומית לבין שמאי המערערים.
25. שומת השבחה – השומה אותה מכין שמאי הועדה המקומית ובה נקבע היטל ההשבחה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה.
26. לשכת שמאי מקרקעין בישראל – לשכה המאגדת את רוב שמאי המקרקעין בישראל.
27. מועצת שמאי מקרקעין – הינה חלק ממשרד המשפטים. כל שמאי מקרקעין בישראל מוסמכים ע"י מועצת שמאי המקרקעין.
28. פיצויי הפקעה – נקבע בעת הפקעת חלק ממקרקעין. שווי ההפקעה נקבע על ידי שמאי מקרקעין.
29. ירידת ערך על פי סעיף 197 – פגיעה עקב תוכנית בניין עיר בערך המקרקעין נקבע על ידי שמאי מקרקעין.
30. הסכם מכר.
31. חוזה שכירות.
32. דיור מוגן – ישנם מספר כללים הנוגעים לדיירות מוגנת המהווה שכירות מוגנת.
33. שכירות חופשית – אינה דיירות מוגנת ולא חלים עליה הכללים הנוגעים לדיירות מוגנת.
34. תב"ע – תוכנית בנין עיר.
35. תמ"מ – תוכנית מתאר מחוזית.
36. תמ"א – תוכנית מתאר ארצית.
37. תמ"א 38 – תוכנית מתאר ארצית העוסקת בחיזוק לרעידות אדמה.
38. ליווי פרויקטים – תחום המשלב כלכלה ושמאות מקרקעין ונמצא בתחום פעילותו של שמאי המקרקעין.
39. דוח אפס – תוכנית עיסקית לפני פרוייקט נדל"ן.
40. דוחות ליווי – דוחות המלווים את התקדמות פרוייקט הנדלני נערכים ע"י שמאי מקרקעין.
41. מקרקעין מסחרי – משרדים, חנויות, מחסנים מבני תעשיה ועוד, למעט מבני מגורים.
42. שומת מקרקעין לצורך בטוחה לבנק.
43. משכנתא – שומת מקרקעין לצורך שיעבוד נכס מגורים.
44. תקן 19  - תקן לעריכת שומות מקרקעין לצורך בטוחה לבנק.
45. נסח טאבו – רישום בפנקס הבתים המשותפים או בפנקס הזכויות.
46. תשריט בית משותף – תשריט של הדירות בבית המשותף על ידי מודד מהטאבו.
47. תקנון בית משותף – מסדיר את היחסים בבניין הרשום. ישנו תקנון מוסכם ותקנון מצוי.
48. צו בית משותף – רישום הבניין כבית משותף.
49. תב"מ – תקנון בית משותף.
50. רשם בתים משותפים – אחראי על רישום בית משותף.
51. מס שבח – מס שנקבע ע"י המדינה לצורך תשלום שבח במקרקעין.
52. פטור ממס שבח – יש מספר פטורים ממס שבח המובאים בחוק.
53. הערכה לצורכי מס שבח – הערכת מקרקעין ללא זכויות לשם קביעת גובה מס השבח.


 

מושגים בעולם שמאות המקרקעין